تصویر استادیوم

اژاکس تجره

۳۸,۲۱۱
  • تاسیس ۲۳ آذر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۰۱۷
  • تعداد کل بازی ۴۷۸
  • تعداد هوادار ۳۷۱,۴۴۷
  • برد ۲۳۶
  • باخت ۲۰۷
  • تساوی ۳۵
  • ...
۸۴۵
سطح ورزشگاه