تصویر استادیوم

اژاکس تجره

۳۸,۶۹۸
  • تاسیس ۲۳ آذر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۳۰۳
  • تعداد کل بازی ۵۵۹
  • تعداد هوادار ۴۴۴,۶۴۲
  • برد ۲۹۱
  • باخت ۲۲۹
  • تساوی ۳۹
  • ...
۱,۰۰۸
سطح ورزشگاه