تصویر استادیوم

اژاکس تجره

۳۹,۲۵۴
  • تاسیس ۲۳ آذر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۵۲۷
  • تعداد کل بازی ۶۶۶
  • تعداد هوادار ۴۳۴,۸۹۶
  • برد ۳۲۶
  • باخت ۲۹۴
  • تساوی ۴۶
  • ...
۱,۱۶۰
سطح ورزشگاه