تصویر استادیوم

اژاکس تجره

۳۸,۰۵۸
  • تاسیس ۲۳ آذر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۸۹۶
  • تعداد کل بازی ۴۴۸
  • تعداد هوادار ۳۳۲,۱۶۱
  • برد ۲۰۷
  • باخت ۲۰۶
  • تساوی ۳۵
  • ...
۷۹۵
سطح ورزشگاه