تصویر استادیوم

اژاکس تجره

۳۷,۵۴۶
  • تاسیس ۲۳ آذر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۸۲۷
  • تعداد کل بازی ۳۹۲
  • تعداد هوادار ۳۴۵,۸۸۲
  • برد ۱۹۳
  • باخت ۱۷۷
  • تساوی ۲۲
  • ...
۷۲۶
سطح ورزشگاه