تصویر استادیوم

اژاکس تجره

۴۰,۱۶۴
  • تاسیس ۲۳ آذر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۹۳۱
  • تعداد کل بازی ۷۹۷
  • تعداد هوادار ۴۵۴,۱۰۹
  • برد ۳۸۹
  • باخت ۳۴۹
  • تساوی ۵۹
  • ...
۱,۵۴۱
سطح ورزشگاه