تصویر استادیوم

اف سی من

۳۸,۷۲۷
  • تاسیس ۱۷ آبان ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۸۶۵
  • تعداد کل بازی ۱,۲۷۶
  • تعداد هوادار ۳۸۸,۸۰۳
  • برد ۷۱۷
  • باخت ۴۶۱
  • تساوی ۹۸
  • ...
۲,۶۶۷
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است