تصویر استادیوم

اف سی من

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۱۷ آبان ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۸۷۷
  • تعداد کل بازی ۱,۳۰۴
  • تعداد هوادار ۳۹۴,۶۵۹
  • برد ۷۱۸
  • باخت ۴۸۵
  • تساوی ۱۰۱
  • ...
۳,۱۵۳
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است