تصویر استادیوم

اس اس ابیته

۲۸,۶۶۱
  • تاسیس ۱۱ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۱۷
  • تعداد کل بازی ۷۴۷
  • تعداد هوادار ۴۹۱,۸۶۱
  • برد ۴۴۶
  • باخت ۲۴۱
  • تساوی ۶۰
  • ...
۴۳۸
سطح ورزشگاه