تصویر استادیوم

اس اس ابیته

۲۸,۸۵۵
  • تاسیس ۱۱ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۸۳
  • تعداد کل بازی ۷۷۸
  • تعداد هوادار ۴۹۱,۹۶۲
  • برد ۴۵۶
  • باخت ۲۵۹
  • تساوی ۶۳
  • ...
۴۵۰
سطح ورزشگاه