تصویر استادیوم

اسپید فایر

  • تاسیس ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
  • امتیازکل ۲۰
  • تعداد کل بازی ۳۳
  • تعداد هوادار ۸۸,۲۵۱
  • برد ۵
  • باخت ۱۴
  • تساوی ۱۴
  • ...
۴۶۶
سطح ورزشگاه