تصویر استادیوم

استقلال پاداد5

۲۸,۶۶۱
  • تاسیس ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۸۱۰
  • تعداد کل بازی ۵۶۷
  • تعداد هوادار ۳۹۶,۳۲۶
  • برد ۳۶۶
  • باخت ۱۷۷
  • تساوی ۲۴
  • ...
۳۹۶
سطح ورزشگاه