تصویر استادیوم

ارم شیروان

۳۹,۴۵۲
  • تاسیس ۲۱ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۵۳۷
  • تعداد کل بازی ۱,۰۶۷
  • تعداد هوادار ۴۴۹,۳۷۶
  • برد ۶۵۶
  • باخت ۳۴۵
  • تساوی ۶۶
  • ...
۱۳,۴۷۴
سطح ورزشگاه