تصویر استادیوم

ارم شیروان

۳۸,۷۲۷
  • تاسیس ۲۱ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۵۳۷
  • تعداد کل بازی ۱,۰۶۷
  • تعداد هوادار ۴۸۲,۸۷۸
  • برد ۶۵۶
  • باخت ۳۴۵
  • تساوی ۶۶
  • ...
۱۳,۲۳۹
سطح ورزشگاه