تصویر استادیوم

ارغوان

۳۰,۹۳۱
  • تاسیس ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۸۰۴
  • تعداد کل بازی ۱,۰۴۴
  • تعداد هوادار ۳۹۰,۱۶۱
  • برد ۵۶۷
  • باخت ۴۴۱
  • تساوی ۳۶
  • ...
۲,۲۵۲
سطح ورزشگاه