تصویر استادیوم

اذرخش

۳۷,۸۸۰
  • تاسیس ۱۶ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۴۹۰
  • تعداد کل بازی ۱,۲۲۳
  • تعداد هوادار ۵۰۹,۷۶۲
  • برد ۶۱۷
  • باخت ۴۹۹
  • تساوی ۱۰۷
  • ...
۲,۲۳۱
سطح ورزشگاه