تصویر استادیوم

اذرخش

۳۷,۵۲۶
  • تاسیس ۱۶ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۴۲۲
  • تعداد کل بازی ۱,۱۹۲
  • تعداد هوادار ۵۱۲,۳۶۲
  • برد ۶۰۷
  • باخت ۴۸۲
  • تساوی ۱۰۳
  • ...
۲,۱۹۱
سطح ورزشگاه