تصویر استادیوم

آکادمی

۳۸,۰۵۸
  • تاسیس ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۷۵۴
  • تعداد کل بازی ۹۰۱
  • تعداد هوادار ۶۰۱,۴۹۴
  • برد ۵۸۱
  • باخت ۲۷۰
  • تساوی ۵۰
  • ...
۱,۱۴۰
سطح ورزشگاه