تصویر استادیوم

آکادمی

۳۸,۲۱۱
  • تاسیس ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۸۲۲
  • تعداد کل بازی ۹۲۶
  • تعداد هوادار ۵۹۷,۱۶۱
  • برد ۵۹۲
  • باخت ۲۸۳
  • تساوی ۵۱
  • ...
۱,۱۸۳
سطح ورزشگاه