تصویر استادیوم

آکادمی

۳۹,۳۱۰
  • تاسیس ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۹۸۲
  • تعداد کل بازی ۹۸۹
  • تعداد هوادار ۵۲۶,۵۴۲
  • برد ۶۱۸
  • باخت ۳۱۸
  • تساوی ۵۳
  • ...
۱,۴۵۷
سطح ورزشگاه