تصویر استادیوم

آکادمی

۳۸,۵۸۳
  • تاسیس ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۹۷۶
  • تعداد کل بازی ۹۸۲
  • تعداد هوادار ۵۶۰,۲۴۷
  • برد ۶۱۷
  • باخت ۳۱۲
  • تساوی ۵۳
  • ...
۱,۲۶۵
سطح ورزشگاه