تصویر استادیوم

آکادمی

۳۸,۳۶۴
  • تاسیس ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۹۰۶
  • تعداد کل بازی ۹۵۱
  • تعداد هوادار ۶۰۱,۳۱۰
  • برد ۶۰۶
  • باخت ۲۹۴
  • تساوی ۵۱
  • ...
۱,۲۲۴
سطح ورزشگاه