تصویر استادیوم

آکادمی

۳۷,۵۵۵
  • تاسیس ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۵۷۸
  • تعداد کل بازی ۸۴۶
  • تعداد هوادار ۶۱۸,۲۰۷
  • برد ۵۵۲
  • باخت ۲۴۵
  • تساوی ۴۹
  • ...
۱,۰۷۲
سطح ورزشگاه