تصویر استادیوم

آکادمی

۳۸,۸۷۹
  • تاسیس ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۹۸۲
  • تعداد کل بازی ۹۸۹
  • تعداد هوادار ۵۴۵,۴۸۴
  • برد ۶۱۸
  • باخت ۳۱۸
  • تساوی ۵۳
  • ...
۱,۳۳۲
سطح ورزشگاه