تصویر استادیوم

آرسنال ایران

۳۸,۲۲۰
  • تاسیس ۲۴ اسفند ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۷۱۷
  • تعداد کل بازی ۳,۹۳۳
  • تعداد هوادار ۵۹۶,۲۹۲
  • برد ۲,۳۱۸
  • باخت ۱,۵۳۳
  • تساوی ۸۲
  • ...
۶,۸۵۷
سطح ورزشگاه