تصویر استادیوم

آرسنال ایران

۳۹,۰۶۲
  • تاسیس ۲۴ اسفند ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۴۰۹
  • تعداد کل بازی ۴,۰۷۱
  • تعداد هوادار ۶۷۲,۱۶۴
  • برد ۲,۴۳۵
  • باخت ۱,۵۵۰
  • تساوی ۸۶
  • ...
۷,۲۰۷
سطح ورزشگاه