تصویر استادیوم

آرسنال ایران

۳۸,۳۸۲
  • تاسیس ۲۴ اسفند ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۸۴۳
  • تعداد کل بازی ۳,۹۶۳
  • تعداد هوادار ۶۱۳,۵۲۲
  • برد ۲,۳۴۲
  • باخت ۱,۵۳۹
  • تساوی ۸۲
  • ...
۶,۹۶۸
سطح ورزشگاه