تصویر استادیوم

آرسنال ایران

۳۷,۸۹۴
  • تاسیس ۲۴ اسفند ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۵۱۱
  • تعداد کل بازی ۳,۸۷۳
  • تعداد هوادار ۶۲۲,۱۰۷
  • برد ۲,۲۸۱
  • باخت ۱,۵۱۲
  • تساوی ۸۰
  • ...
۶,۶۹۳
سطح ورزشگاه