تصویر استادیوم

آرسنال ایران

۳۸,۸۸۷
  • تاسیس ۲۴ اسفند ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۲۵۷
  • تعداد کل بازی ۴,۰۴۲
  • تعداد هوادار ۶۸۶,۳۷۷
  • برد ۲,۴۱۰
  • باخت ۱,۵۴۷
  • تساوی ۸۵
  • ...
۷,۱۵۴
سطح ورزشگاه