تصویر استادیوم

آرسنال ایران

۳۸,۰۵۷
  • تاسیس ۲۴ اسفند ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۶۳۹
  • تعداد کل بازی ۳,۸۹۸
  • تعداد هوادار ۶۲۷,۳۴۹
  • برد ۲,۳۰۳
  • باخت ۱,۵۱۴
  • تساوی ۸۱
  • ...
۶,۷۳۹
سطح ورزشگاه