تصویر استادیوم

آرسنال ایران

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۲۴ اسفند ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۵۵۲
  • تعداد کل بازی ۴,۱۹۶
  • تعداد هوادار ۴۲۰,۴۲۴
  • برد ۲,۴۵۹
  • باخت ۱,۶۴۵
  • تساوی ۹۲
  • ...
۷,۹۰۳
سطح ورزشگاه