تصویر استادیوم

آرسنال ایران

۳۷,۴۸۴
  • تاسیس ۲۴ اسفند ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۳۷۹
  • تعداد کل بازی ۳,۸۳۲
  • تعداد هوادار ۶۰۶,۴۲۴
  • برد ۲,۲۵۷
  • باخت ۱,۴۹۵
  • تساوی ۸۰
  • ...
۶,۵۹۹
سطح ورزشگاه