SHAHIN BABOL
کاووس فتاحی
 • شماره 23
 • نام کاووس فتاحی
 • سن 25
 • پست دروازه بان
 • قیمت 40,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.1
  قدرت بدنی
  19
  سرعت
  48.8
  توپ گیری
  60.1
  دروازه‌بانی
  100
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.3
  دقت پاس
  11.8
  کنترل توپ
  11.8
  دقت شوت
  10.3
بهزاد فاتحی
 • شماره 41
 • نام بهزاد فاتحی
 • سن 22
 • پست دروازه بان
 • قیمت 37,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.3
  قدرت بدنی
  17.4
  سرعت
  46.2
  توپ گیری
  10.1
  دروازه‌بانی
  40
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.6
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10.6
بهزاد صدیقی
 • شماره 24
 • نام بهزاد صدیقی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 63,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.5
  قدرت بدنی
  60.2
  سرعت
  52.8
  توپ گیری
  82.6
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.9
  دقت پاس
  55.8
  کنترل توپ
  40.1
  دقت شوت
  17.8
جهانگیر بهشتی
 • شماره 27
 • نام جهانگیر بهشتی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 82,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  57.9
  قدرت بدنی
  58.7
  سرعت
  47.6
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.9
  دقت پاس
  74.5
  کنترل توپ
  52.3
  دقت شوت
  26.5
چنگیز صدیقی
 • شماره 28
 • نام چنگیز صدیقی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35
  قدرت بدنی
  30.9
  سرعت
  34.3
  توپ گیری
  60.2
  دروازه‌بانی
  10.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.9
  دقت پاس
  48.3
  کنترل توپ
  33.5
  دقت شوت
  26.3
آبتین آذربیک
 • شماره 29
 • نام آبتین آذربیک
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 82,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  58
  قدرت بدنی
  58.6
  سرعت
  47.6
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.7
  دقت پاس
  74.1
  کنترل توپ
  53
  دقت شوت
  27.1
محسن توکلی
 • شماره 33
 • نام محسن توکلی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 64,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.6
  قدرت بدنی
  31
  سرعت
  34.3
  توپ گیری
  60.8
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.3
  دقت پاس
  46.7
  کنترل توپ
  32.1
  دقت شوت
  26.3
حسن لسانی
 • شماره 35
 • نام حسن لسانی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 69,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.8
  قدرت بدنی
  57.9
  سرعت
  50
  توپ گیری
  85.3
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  37.8
  دقت پاس
  62.3
  کنترل توپ
  43.4
  دقت شوت
  29.7
طاهر آذرافزا
 • شماره 37
 • نام طاهر آذرافزا
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 62,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.8
  قدرت بدنی
  59.7
  سرعت
  52.7
  توپ گیری
  82.2
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.7
  دقت پاس
  55.1
  کنترل توپ
  37.5
  دقت شوت
  17.7
حامی ابراهیم پور
 • شماره 38
 • نام حامی ابراهیم پور
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37
  قدرت بدنی
  32.1
  سرعت
  34.3
  توپ گیری
  61.9
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.9
  دقت پاس
  46.7
  کنترل توپ
  32.5
  دقت شوت
  26.5
جهاندار خسروی
 • شماره 39
 • نام جهاندار خسروی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 80,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  55.4
  قدرت بدنی
  55.1
  سرعت
  46.4
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.2
  دقت پاس
  71.9
  کنترل توپ
  51.7
  دقت شوت
  27.3
پوریا جوادی منش
 • شماره 42
 • نام پوریا جوادی منش
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 82,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  57.2
  قدرت بدنی
  58.8
  سرعت
  47.6
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.5
  دقت پاس
  74.6
  کنترل توپ
  53.4
  دقت شوت
  25.9
سینا خانی زاده
 • شماره 45
 • نام سینا خانی زاده
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 82,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  56.7
  قدرت بدنی
  58
  سرعت
  47.6
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.4
  دقت پاس
  75.1
  کنترل توپ
  52.1
  دقت شوت
  27.3
مانی بیضایی
 • شماره 46
 • نام مانی بیضایی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 79,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  56.6
  قدرت بدنی
  59.4
  سرعت
  49.6
  توپ گیری
  91.6
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.4
  دقت پاس
  76.2
  کنترل توپ
  54.5
  دقت شوت
  27.4
کامشاد اباذری
 • شماره 48
 • نام کامشاد اباذری
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 82,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  57.2
  قدرت بدنی
  58.8
  سرعت
  47.6
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.4
  دقت پاس
  75
  کنترل توپ
  53.7
  دقت شوت
  26.8
مهیار بهبودی
 • شماره 49
 • نام مهیار بهبودی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 82,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  58.3
  قدرت بدنی
  58.4
  سرعت
  47.6
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.5
  دقت پاس
  75.1
  کنترل توپ
  53.6
  دقت شوت
  26.1
کمال غلامی
 • شماره 50
 • نام کمال غلامی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.4
  قدرت بدنی
  30.7
  سرعت
  34.3
  توپ گیری
  61.8
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.3
  دقت پاس
  47.8
  کنترل توپ
  31.7
  دقت شوت
  25.7
زکریا صادقی
 • شماره 51
 • نام زکریا صادقی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.2
  قدرت بدنی
  31.6
  سرعت
  34.3
  توپ گیری
  62
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.6
  دقت پاس
  46.7
  کنترل توپ
  32.9
  دقت شوت
  27.2
ساسان رمضانی
 • شماره 25
 • نام ساسان رمضانی
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 94,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  88.1
  قدرت بدنی
  24.6
  سرعت
  32
  توپ گیری
  40
  دروازه‌بانی
  12.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  72.9
  دقت پاس
  90.7
  کنترل توپ
  90.9
  دقت شوت
  61.3
شهروز اسلامی
 • شماره 26
 • نام شهروز اسلامی
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 57,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  23.8
  قدرت بدنی
  16.9
  سرعت
  25
  توپ گیری
  17
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  39
  دقت پاس
  34.3
  کنترل توپ
  32.6
  دقت شوت
  31
برزو باقری
 • شماره 31
 • نام برزو باقری
 • سن 26
 • پست هافبک
 • قیمت 85,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.5
  قدرت بدنی
  28.2
  سرعت
  33.3
  توپ گیری
  40.4
  دروازه‌بانی
  13.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  56.1
  دقت پاس
  64.2
  کنترل توپ
  62.6
  دقت شوت
  45.9
عماد رئوف
 • شماره 34
 • نام عماد رئوف
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 61,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  25.2
  قدرت بدنی
  18
  سرعت
  26.1
  توپ گیری
  19
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  39.4
  دقت پاس
  33.6
  کنترل توپ
  33
  دقت شوت
  34.4
سعید فرجی
 • شماره 36
 • نام سعید فرجی
 • سن 25
 • پست هافبک
 • قیمت 84,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.8
  قدرت بدنی
  25.5
  سرعت
  32.6
  توپ گیری
  36.4
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  55.7
  دقت پاس
  62.4
  کنترل توپ
  62.7
  دقت شوت
  45
طهماسب عباسی
 • شماره 43
 • نام طهماسب عباسی
 • سن 25
 • پست هافبک
 • قیمت 85,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53
  قدرت بدنی
  27.3
  سرعت
  32.6
  توپ گیری
  36.3
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  57
  دقت پاس
  63
  کنترل توپ
  62.8
  دقت شوت
  45.8
حمید یزدانی
 • شماره 30
 • نام حمید یزدانی
 • سن 33
 • پست مهاجم
 • قیمت 94,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.2
  قدرت بدنی
  48.9
  سرعت
  47.5
  توپ گیری
  19.4
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  95.9
  دقت پاس
  16.3
  کنترل توپ
  19
  دقت شوت
  94.1
مهدی خلجی
 • شماره 32
 • نام مهدی خلجی
 • سن 28
 • پست مهاجم
 • قیمت 103,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41
  قدرت بدنی
  45.2
  سرعت
  42.4
  توپ گیری
  31.4
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  84.2
  دقت پاس
  20.1
  کنترل توپ
  20.6
  دقت شوت
  80.9
شهرام پرچمی
 • شماره 40
 • نام شهرام پرچمی
 • سن 23
 • پست مهاجم
 • قیمت 102,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.3
  قدرت بدنی
  29.2
  سرعت
  35.4
  توپ گیری
  20.8
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  83.5
  دقت پاس
  16.8
  کنترل توپ
  17.4
  دقت شوت
  80
شاهین برهانی
 • شماره 44
 • نام شاهین برهانی
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 103,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.9
  قدرت بدنی
  50.8
  سرعت
  46.6
  توپ گیری
  36.5
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  84.1
  دقت پاس
  24.6
  کنترل توپ
  25.3
  دقت شوت
  80.4