بازی دوستانه / فصل 71
تاریخ بازی: پنجشنبه ۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۴۱
گزارش گل‌های این بازی
آرسنال ایران
نوید هیئتیان
'16
نوید هیئتیان
'24
نوید هیئتیان
'35
نوید هیئتیان
'41
تهمورث بختیاری
'52
SHAHIN BABOL
سالار جلیل زاده
'3
سالار جلیل زاده
'12
سالار جلیل زاده
'28
سالار جلیل زاده
'49
سالار جلیل زاده
'68
سالار جلیل زاده
'77
سالار جلیل زاده
'79
سالار جلیل زاده
'86
SHAHIN BABOL
آرسنال ایران
8
5
تعداد گل
0
0
تعداد خطا
2
0
تعداد کرنر
0
0
تعداد کارت زرد
0
0
تعداد کارت قرمز
9
6
شوت به سمت دروازه
49.5%
50.5%
میزان مالکیت توپ
15.52Km
14.83Km
میزان دوندگی تیم