بازی دوستانه / فصل 55
تاریخ بازی: شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۱۰
گزارش گل‌های این بازی
SHAHIN BABOL
★سپاهان★
یوسف سیروسی
'22
★سپاهان★
SHAHIN BABOL
1
0
تعداد گل
0
0
تعداد خطا
0
0
تعداد کرنر
0
0
تعداد کارت زرد
0
0
تعداد کارت قرمز
29
0
شوت به سمت دروازه
47.5%
52.5%
میزان مالکیت توپ
7.48Km
6.22Km
میزان دوندگی تیم