بازی دوستانه / فصل 41
تاریخ بازی: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۴۱
گزارش گل‌های این بازی
fctajss
خشایار خیری
'68
رئال پادشاه فوتبال
کامران حسن زاده
'4
کیان سماواتیان
'10
کیان سماواتیان
'35
کامران حسن زاده
'52
کیان سماواتیان
'55
کامران حسن زاده
'60
کامران حسن زاده
'72
رئال پادشاه فوتبال
fctajss
7
1
تعداد گل
0
0
تعداد خطا
0
0
تعداد کرنر
0
0
تعداد کارت زرد
0
0
تعداد کارت قرمز
7
5
شوت به سمت دروازه
50.5%
49.5%
میزان مالکیت توپ
9.84Km
8.66Km
میزان دوندگی تیم