بازی دوستانه / فصل 38
تاریخ بازی: یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۴۲
گزارش گل‌های این بازی
real king
زند الواری
'72
رئال پادشاه فوتبال
پیام براتي
'14
پیام براتي
'57
رئال پادشاه فوتبال
real king
2
1
تعداد گل
0
0
تعداد خطا
0
0
تعداد کرنر
0
0
تعداد کارت زرد
0
0
تعداد کارت قرمز
4
3
شوت به سمت دروازه
53%
47%
میزان مالکیت توپ
10.13Km
10.97Km
میزان دوندگی تیم