بازی دوستانه / فصل 37
تاریخ بازی: شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۴۳
گزارش گل‌های این بازی
real king
کاووس عباسی
'6
کاووس عباسی
'19
بهنام صدیقی
'37
عماد یارلو
'50
عماد یارلو
'56
آراد حسن زاده
'74
رئال پادشاه فوتبال
پیام براتي
'65
رئال پادشاه فوتبال
real king
1
6
تعداد گل
0
0
تعداد خطا
0
0
تعداد کرنر
0
0
تعداد کارت زرد
0
0
تعداد کارت قرمز
3
9
شوت به سمت دروازه
48%
52%
میزان مالکیت توپ
9.92Km
10.62Km
میزان دوندگی تیم