بازی دوستانه / فصل 35
تاریخ بازی: شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۴۲
گزارش گل‌های این بازی
SHAHIN BABOL
زکریا رحیمی
'11
فرزام شیرزاد
'18
زکریا رحیمی
'28
زکریا رحیمی
'35
زکریا رحیمی
'43
پارسا اکبرنژاد
'56
پارسا اکبرنژاد
'69
_ایران_
کامبیز امینی
'6
حبیب جوان بختی
'39
حبیب جوان بختی
'54
حبیب جوان بختی
'62
حبیب جوان بختی
'73
_ایران_
SHAHIN BABOL
5
7
تعداد گل
0
0
تعداد خطا
0
0
تعداد کرنر
0
0
تعداد کارت زرد
0
0
تعداد کارت قرمز
5
8
شوت به سمت دروازه
49.5%
50.5%
میزان مالکیت توپ
11.71Km
11.87Km
میزان دوندگی تیم