بازی دوستانه / فصل 35
تاریخ بازی: جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۴۲
گزارش گل‌های این بازی
_ایران_
حبیب جوان بختی
'23
فرزاد رحمانی
'73
SHAHIN BABOL
SHAHIN BABOL
_ایران_
0
2
تعداد گل
0
0
تعداد خطا
0
0
تعداد کرنر
0
0
تعداد کارت زرد
0
0
تعداد کارت قرمز
0
5
شوت به سمت دروازه
45%
55%
میزان مالکیت توپ
11.59Km
11.34Km
میزان دوندگی تیم