بازی دوستانه / فصل 35
تاریخ بازی: یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۴۱
گزارش گل‌های این بازی
_ایران_
آرش فرجی
'43
آرش فرجی
'50
آرش فرجی
'72
مسعود الواری
'76
ایگید
شهباز نصیری
'15
ایگید
_ایران_
1
4
تعداد گل
0
0
تعداد خطا
0
0
تعداد کرنر
0
0
تعداد کارت زرد
0
0
تعداد کارت قرمز
2
9
شوت به سمت دروازه
50.5%
49.5%
میزان مالکیت توپ
11.27Km
11.13Km
میزان دوندگی تیم